Lietu internets (IoT) — resursu izmantošanas optimizēšanai un Jūsu drošībai

Individuāli risinājumi.
Resursu pārraudzība.
Datu analīze.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu bezmaksas konsultāciju par lietu interneta ieviešanu savā uzņēmumā, pašvaldības vai valsts iestādē.

Kas ir lietu internets (Internet of Things - IoT)?

Lietu internets ir fizisku ierīču starptīklošana, kurā “lietas” (durvis, ūdens, elektrības u.c. skaitītāji, atkritumu tvertnes, sūtījumi u.c. ir aprīkotas ar sensoriem un komunikācijas līdzekļiem, lai regulāri, attālināti piegādātu informāciju (datus) par šo objektu izmantošanu.

Šajā kontekstā “Systemview” risinājumi piedāvā izmantot pasaulē atzītu un pārbaudītu (jau kopš 2010. gada) “Sigfox” tīklu, kas Latvijā ir pieejams kopš 2020. gada. Mūsu risinājumi nodrošina klientus ar informāciju – skaitītāju nolasīšana, atkritumu apsaimniekošana, gaisa un ūdens kvalitāte, trauksmes signāli, kas dod iespēju samazināt resursu patēriņu, pieņemt pareizus, uz faktiem balstītus lēmumus un saņemt klientu atzinību.

Kā tas darbojas?

“Lieta”, kas aprīkota
ar sensoru
Informācijas nolasīšana
un iegūšana
Informācijas analīze
un lēmumu pieņemšana

1. Ekonomija
2. Stratēģiski “gudri” lēmumi
3. Zaļāka domāšana

Lietu internetu galvenokārt izmanto

Ražošanas
uzņēmumi

Apsaimniekošanas
uzņēmumi

Tirdzniecības
centri

Valsts
iestādes

Pašvaldību
iestādes

Viesnīcas

Ar lietu interneta (IoT) palīdzību Jūsu ražošanas vai apsaimniekošanas uzņēmums, viesnīca, tirdzniecības centrs vai valsts, pašvaldības iestāde iegūs precīzu un regulāru informāciju (datus), kurus izanalizējot Jūs varēsiet pieņemt stratēģiskus lēmumus.

Rezultātā Jūsu uzņēmums vai iestāde var uzlabot darba efektivitāti, darbinieku, iedzīvotāju un klientu drošību, kā arī būtiski samazināt resursu (ūdens, elektrības u. c.) patēriņu.

Lietu interneta tehnoloģiju izmantošana noteikti ļaus iegūt nama iedzīvotāju, biroja vai tirdzniecības telpu īrnieku, kā arī uzņēmuma darbinieku atzinību.

Pakalpojumi

Viediekārtas, ko pievieno ūdens skaitītājiem, nodrošina regulāru (katru dienu) ūdens patēriņa daudzuma nolasīšanu, lai, veicot datu analīzi, būtu iespējams pieņemt lēmumus, kā arī konstatēt trauksmes par anomālijām. Tādējādi var operatīvi atrast labākos risinājumus, kā arī ātri rast anomāliju cēloni, lai to novērstu un mazinātu zaudējumus un citu veidu kaitējumu.

Ar atkritumu tvertņu pārraudzības palīdzību var prognozēt to aizpildi, lai netiktu tērēti resursi pustukšu atkritumu konteineru savākšanai vai, tieši pretēji, tie nebūtu vienmēr pārpildīti. Optimizējot atkritumu vedēju maršrutu u. c., ir iespējams būtiski (līdz pat 60 %) samazināt ogļskābās gāzes izplūdes apjomu pilsētās. Tāpat ir iespējams par 30 % samazināt atkritumu savākšanas procesa izmaksas un galvenais – iegūtu tīru un sakārtotu vidi.

Preču pārvadājumu konteineriem, paletēm u. c. var uzstādīt iekārtu, ar kuras palīdzību ir iespējams precīzi izsekot to atrašanās vietu noliktavā, transportēšanas laikā u. c. Tāpat, piestiprinot sensorus pie durvīm, aku vākiem u. c., ir iespējams konstatēt to atvēršanu, lai tādējādi panāktu lielāku drošību ēkās vai uz ceļa vai sasniegtu citus mērķus katrā individuālajā gadījumā. Šādus sensorus ir iespējams uzstādīt arī zāles pļāvējiem, sniega tīrītājiem, lapu pūtējiem u.c., lai novērotu to atrašanās vietu, izvērtētu to darbību efektivitāti un pieņemtu lēmumus par to darbu optimizēšanu.

Satiksmes dalībnieku — gan autobraucēju, gan velosipēdistu, gan gājēju — drošībai. Ar viedierīču palīdzību ir iespējams efektīvi vadīt apgaismojuma funkcijas atkarībā no gadalaika, notikumiem u. c., kā arī konstatēt novirzes un traucējumus: strāvas zudumu, spuldžu izdegšanu u. c.

Pārraugot ēku elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņu, kā arī integrējot mākslīgo intelektu pašreizējā ēku pārvaldības sistēmā, ir iespējams ietaupīt līdz pat 20–40 % uzņēmuma resursu, kas ietver gan elektroenerģiju, gan siltumenerģiju, kā arī neproduktīvas darba stundas. Turklāt šī sistēma ļauj pieskaņoties ēkā strādājošo komfortam, tādējādi uzlabojot arī uzņēmuma darbinieku produktivitāti. Šīs pārraudzības sistēmas uzstādīšana ēkā var palielināt ēkas novērtējumu vidēji par aptuveni 7 %.

Viedautostāvvietu aprīkošana ar mūsu piedāvāto tehnoloģiju nodrošinās daudz ērtāku gan slēgto, gan atvērto autostāvvietu izmantošanu to lietotājiem, pateicoties iespējai skaidri redzēt brīvo stāvvietu skaitu. Autostāvvietu apsaimniekotājiem šī tehnoloģija sniegs iespēja optimizēt autostāvvietu darbību un, balstoties uz iegūtajiem datiem, pieņemt stratēģiskus lēmumus par to darbības efektivitātes uzlabošanu: autostāvvietu aizņemtā laika uzskaite, samaksas automatizācija, brīvo stāvvietu identificēšana u. c.

Gaisa kvalitātes uzraudzība gan telpās, gan ielās, gan citur, lai Jūs spētu pieņemt lēmumus par labu risinājumiem, kas nodrošina nevēlamo rādītāju mazināšanu. Ar viedierīču palīdzību ir iespējams noteikt CO2 līmeni, gaistošos organiskos savienojumus, gaisa temperatūru, mitrumu u. c.

Ūdens kvalitātes uzraudzība gan peldbaseinos, gan ūdens tilpnēs, gan dzeramā ūdens piegādes sistēmās, lai laikus noteiktu novirzes — nevēlamu baktēriju vai citu cilvēka veselībai kaitīgu vielu piejaukumu — nolūkā rast efektīvus risinājumus problēmas identificēšanai un novēršanai. Tiek nolasīti pH līmenis, izšķīdušais skābeklis, duļķainība, oksidēšanās-reducēšanās potenciāls un citi rādītāji.

Lietu internetu (Intetnet of Things, IoT) var izmantot, lai mērītu un pārraudzītu gandrīz jebkādus rādītājus, piemēram, skaitītāju rādījumus, dūmus, tvana gāzi, dabasgāzes noplūdi, durvju vai kanalizācijas lūku atvēršanu, satiksmes dalībnieku pārvietošanos u. c. Tādējādi, iegūstot informāciju par patēriņiem, notikumiem, procesiem u.c., lietu interneta tehnoloģijas ieviesējiem ir iespēja veikt analīzi un izdarīt secinājumus un pieņemt stratēģiskus lēmumus.

Viens no risinājumiem, kas piedāvā uzlabot senioru drošību, ir viedpulksteņi. Tie ir izstrādāti īpaši senioriem, lai sniegtu papildu drošību, uzraudzītu senioru ikdienas gaitas, kā arī palīdzētu ātri saņemt palīdzību kritiskā situācijā.

Lai pārraudzītu senioru veselību un aktivitāti, viedpulkstenī ir iebūvēts soļu un pieveikto stāvu skaitītājs. Drošībai ir paredzētas GPS, pēc kuras tuvinieki var noteikt seniora atrašanās vietu, un SOS poga.

Šie viedpulksteņi sūta informāciju uz platformu, kas tālāk nodod ziņas atbilstoši konfigurācijai, piemēram, tuviniekiem v. tml.

Otrs mūsu piedāvātais risinājums senioru ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanai ir logu/durvju sensori, kas reaģē uz  logu/durvju atvēršanu un spēj pēc noteikta laika ziņot/atgādināt par šo faktu.

Kāpēc mēs?

Nākotnes tehnoloģijas

Pašlaik pasaulē lietu internetam varētu būt pieslēgti aptuveni 10 % iekārtu, 90 % ir perspektīva. Mūsu rīcībā ir zināšanas, tehnoloģijas un prasmes, kas var palīdzēt modernizēt un optimizēt Jūsu uzņēmuma vai iestādes darbību un padarīt vidi drošāku ikvienam.

Zaļāka domāšana

Resursu neefektīva izmantošana kļūst arvien aktuālāks jautājums. Ar lietu interneta starpniecību mēs palīdzēsim Jums daudz efektīvāk izmantot dažādus resursus, nemazinot Jūsu dzīves vai darba kvalitāti.

Individuāli risinājumi

Mūsu komanda izzina katra klienta vajadzības un mērķus, lai piedāvātu individuālus risinājumus gan no tehnoloģiskā, gan no datu ievākšanas, apstrādes un piegādes viedokļa un Jūs, balstoties uz iegūto informāciju, varētu pieņemt efektīvus lēmumus.

smart-light

Par mums

„Systemview” ir jauns uzņēmums, kas, mērķtiecīgi izmantojot tehnoloģiju sasniegumus un iespējas, ir izvirzījis sev uzdevumu palīdzēt visdažādākajiem uzņēmumiem — apsaimniekotājiem, tirdzniecības centriem, viesnīcām, ražošanas uzņēmumiem —, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm iegūt kontroli pār dažādu resursu izmantošanu. Nevis minēt, bet zināt, kā resursi tiek izmantoti, kur ir novirzes vai traucējumi, lai meklētu stratēģiski efektīvākos risinājumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

„Systemview” pašlaik ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas nodrošina plašu, efektīvu un individuālu lietu interneta tehnoloģiju izmantošanu ar „Sigfox” tehnoloģiju.”

Mūsu galvenajiem speciālistiem ir vairāk nekā 20 gadu pieredze IT jomā, tostarp daudzveidīgu IT risinājumu ieviešanā un dažādu sistēmu integrācijā.

Mūsu speciālisti labprāt izzinās Jūsu uzņēmuma vajadzības, lai piedāvātu tieši Jūsu situācijai atbilstošākos risinājumus.


Pieteikties bezmaksas konsultācijai

Piesakieties konsultācijai, kuras laikā mūsu speciālisti izzinās Jūsu mērķus un vajadzības,
lai piedāvātu dažādus risinājumus, kā arī pastāstītu par Jūsu ieguvumiem no tiem.
„Systemview” palīdz uzņēmumiem ieviest efektīvus lietu interneta (IoT) risinājumus. Individuāla pieeja.
24/7 klientu atbalsts.